ข่าวและประกาศ

แจ้งให้นักศึกษาทราบ

by Web Master -

ให้นักศึกษาทุกคนที่สมัครสมาชิกแล้ว และสามารถเข้าใช้งานได้แล้ว

เข้ามาเปลี่ยนข้อมูล Profile ของตัวเองดังนี้

1. ชือ ให้ใส่รหัสประจำตัวก่อนแล้วตามด้วยชื่อจริงเป็นภาษาไทย (ยกเว้นนักศึกษาต่างชาติ)

2. นามสกุลเป็นภาษาไทย

3. อีเมล์ที่ใช้งานได้

4. จังหวัด ให้ใส่กลุ่มเรียนหากนักศึกษาไม่เปลี่ยนโปรไฟล์ จะหา user ของนักเรียนไม่เจอ ทาง admin จะลบ user ออกและสร้างให้ใหม่  เนื่องจากมี user ซ้ำกันมากเป็นจำนวนพันคน ขอให้เปลี่ยนภายในสัปดาห์นี้

แจ้งให่ทราบทั่วกัน

แจ้งครู นักศึกษาทุกคนทราบ

by Web Master -

ช่วงนี้ admin จะดำเนินการปรับปรุงรายชื่อและผู้ใช้งานสมาชิกในระบบ

เนื่องจากนักศึกษาเข้าใช้งานไม่ได้ แล้วสมัครสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ทำให้มีข้อมูลขยะมากขึ้น การปรับปรุงระบบสมาชิกทำได้ยาก ถ้าลืมรหัสผ่าน ให้คลิกลืมรหัสผ่าน

ระบบจะส่งรหัสผ่านให้ใหม่ หรือแจ้งครูผู้รับผิดชอบ ถ้ามีความต้องการใช้งาน

ให้แจ้ง admin สมัครให้ ขออภัยในความไม่สะดวก

ถึงสมาชิกทุกคนทราบ

by Web Master -

เรียนอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่เข้าเรียนในรายวิชาทุกคน

นักศึกษาที่สมัครสมาชิกแล้ว ให้จดจำ user และ password เอาไว้ให้ดี

ถ้าหายหรือจำ user password ไม่ได้ ให้อีเมล์แจ้งผู้ดูแลระบบ หรือหัวหน้าแผนกวิชา

ให้แก้ไข เพื่อออก pssword ใหม่ให้โดยใช้ user เดิม อย่าสมัครสมาชิกใหม่ จะทำให้คะแนน

ที่นักศึกษาเรียนกับอาจารย์หายไป ต้องใช้ user เดิมที่สมัครเข้าเรียนได้เท่านั้น

*** user เดียวให้ใช้ทุกรายวิชาเท่านั้น ***

*** พบปัญหาคุยกับครูหรือผู้ดูแลระบบทางอีเมล์ที่  adminmoodle@irpct.ac.th ***

Older topics...