ข่าวและประกาศ

ถึงสมาชิกทุกคนทราบ

ถึงสมาชิกทุกคนทราบ

by Web Master -
Number of replies: 0

เรียนอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่เข้าเรียนในรายวิชาทุกคน

นักศึกษาที่สมัครสมาชิกแล้ว ให้จดจำ user และ password เอาไว้ให้ดี

ถ้าหายหรือจำ user password ไม่ได้ ให้อีเมล์แจ้งผู้ดูแลระบบ หรือหัวหน้าแผนกวิชา

ให้แก้ไข เพื่อออก pssword ใหม่ให้โดยใช้ user เดิม อย่าสมัครสมาชิกใหม่ จะทำให้คะแนน

ที่นักศึกษาเรียนกับอาจารย์หายไป ต้องใช้ user เดิมที่สมัครเข้าเรียนได้เท่านั้น

*** user เดียวให้ใช้ทุกรายวิชาเท่านั้น ***

*** พบปัญหาคุยกับครูหรือผู้ดูแลระบบทางอีเมล์ที่  adminmoodle@irpct.ac.th ***