โปรแกรมแจกฟรี มีดังนี้
-Adobe Acrobat
-Snagit โปรแกรมจับภาพหน้าจอคอม
-โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ แปลงไฟล์วิดีโอ
-โปรแกรมสร้างวิดีโอจาก Powerpoint (add on)
-อื่นๆ

แบบอย่างการจัดทำ e-learning