ข่าวและประกาศ

แจ้งให้นักศึกษาทราบ

แจ้งให้นักศึกษาทราบ

by Web Master -
Number of replies: 0

ให้นักศึกษาทุกคนที่สมัครสมาชิกแล้ว และสามารถเข้าใช้งานได้แล้ว

เข้ามาเปลี่ยนข้อมูล Profile ของตัวเองดังนี้

1. ชือ ให้ใส่รหัสประจำตัวก่อนแล้วตามด้วยชื่อจริงเป็นภาษาไทย (ยกเว้นนักศึกษาต่างชาติ)

2. นามสกุลเป็นภาษาไทย

3. อีเมล์ที่ใช้งานได้

4. จังหวัด ให้ใส่กลุ่มเรียนหากนักศึกษาไม่เปลี่ยนโปรไฟล์ จะหา user ของนักเรียนไม่เจอ ทาง admin จะลบ user ออกและสร้างให้ใหม่  เนื่องจากมี user ซ้ำกันมากเป็นจำนวนพันคน ขอให้เปลี่ยนภายในสัปดาห์นี้

แจ้งให่ทราบทั่วกัน