ข่าวและประกาศ

แจ้งนักศึกษาทุกคน

แจ้งนักศึกษาทุกคน

by Web Master -
Number of replies: 0

ขอให้นักศึกษาใส่รูปภาพตัวเองลงใน Profile ของตัวเองด้วย

วิธีใส่รูปภาพ คลิกลิ้งค์ดู

https://sites.google.com/a/irpct.ac.th/moodle-manual/kar-pheim-rupphaph-smachik

ข้อควรระวัง

1. นักศึกษาจะต้องสมัครและใช้ User เพียง 1 user เท่านั้น

2. และใช้ User นี้ในการเรียนและส่งงานเท่านั้น นักเรียนถึงจะมีคะแนน

3. การใช้หลาย User จะทำให้คะแนนหายไป

4. ถ้ามีหลาย User ให้ลบออกทันที ก่อนที่ระบบจะลบออก ทำให้นักเรียนเสียโอกาส หรืออาจต้องส่งงานใหม่

5. กรณีลืม  Password ให้แจ้งครูผู้สอนเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเปลี่ยนรหัสใหม่เท่านั้น อย่าสมัครสมาชิกใหม่ เพราะคะแนนการส่งงาน คะแนนสอบ จะไม่มี (คะแนนอยู่ที่ User เดิม)

หากมีข้อสงสัย ให้ตอบโพสด้านล่างนี้