ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะสมบัติ โครงสร้าง หลักการทำงาน ทดสอบ ปรับแต่ง ติดตั้ง บำรุงรักษา อุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ที่ใช้ในการวัดและตรวจจับ แสง อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล ระดับ ความหนาแน่น ความชื้น ความหนืด น้ำหนัก ความเร็ว เซนเซอร์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า เซนเซอร์สวิตช์แบบพร็อกซิมิตี้ เซนเซอร์สวิตช์ แบบ อื่นๆ ในงานอุตสาหกรรม